ASISTENCE obcím při věcné výplatě
sociálních dávekjsou určeny k věcné výplatě sociálních dávek v souladu s § 42, odst. 1 a 2 Zákona o pomoci v hmotné nouzi ã. 111/2006 Sb. Tyto poukázky slouÏí k úhradû potravin, oděvů, obuvi a základních hygienických potřeb a přiispívají tedy k cílenému využití sociálních dávek.

www.poukazka-asistence.cz


Kontaktujte nás, rádi Vám poskytneme podrobnější informace.
Infolinka: 233 113 235
Přímý kontakt: Vít Jásek, vit.jasek@sodexhopass.cz, mobil 724 508 701